Ovládání

Posun mapy se provádí pomocí levého tlačítka myši. Pravým tlačítkem se mění orientace světových stran. Ikona „Obnovit orientaci kompasu“ vrací orientaci světových stran do primárního nastavení.

Podkladové mapy

Vrstvy

Nástroje

Popisné okno

Výběr pomocí polygonu

Smazat výběr

Výběr pomocí popisného okna – postup:

Klikneme na nástroj „Popisné okno“.

Při najetím myši (u mobilních zařízení klik) na libovolnou budovu se nám zobrazí koláčový graf.

Výběr pomocí polygonu – postup:

Klikneme na nástroj „Výběr pomocí polygonu“.

Vybereme zájmovou lokalitu klikem levého tlačítka myši (u mobilních zařízením klik) do mapového okna a tím vybereme lomové body.

Výběr potvrdíme dvojklikem, nebo kliknutím na první lomový bod výběru, popřípadě stisknutím klávesy C.

Při současném přiblížení se do výsledku nezapočítávají malé budovy. Pro započtení i těchto malých budov je nutné mapové okno více přiblížit.

Funkční využití objektu dle podílu funkcí na celkové hrubé podlažní ploše (%)

Celková hrubá podlažní plocha:

m2

Celková rozloha vybrané oblasti:

ha

Funkční využití objektu dle podílu funkcí na celkové hrubé podlažní ploše (%)

Podkladové mapy


Ortofoto

Základní

Vrstvy


Průhlednost

Nástroje


BUDOVY V BRNĚ


Webová aplikace Budovy v Brně prezentuje výsledky průzkumu stavebních objektů na území města Brna z roku 2018. Jedná se o první část celoměstského průzkumu, která zaujímá oblast historického centra a navazující část centra širšího. V rámci průzkumu byly zjišťovány především informace o podlažnosti a funkčním využití budov. Sesbíraná data vstupují do následných prostorových analýz, která jsou podkladem zejména pro tvorbu územního plánu a územních studií.

V první části průzkumu bylo zmapováno téměř 16 tisíc objektů, tedy asi 15 % z celkového počtu stavebních objektů na území města.

Vrstva stavebních objektů nemusí být zcela aktuální (např. v místech nové zástavby). Zároveň data o funkcích na úrovni jednotlivých budov mohou vykazovat odchylky od reálného stavu. Aplikace tedy neslouží pro kontrolu funkčního využití konkrétních objektů, ale pro analýzu hrubých podlažních ploch objektů v měřítku ulic, bloků a městských čtvrtí. Podrobná metodika průzkumu je ZDE.

Aplikace byla optimalizována pro aktuální verze prohlížeče Google Chrome a Mozilla Firefox. Aplikace se nedoporučuje spouštět v prohlížeči Internet Explorer.