Spojené království

3D MODEL BRNA

3D MODEL MĚSTA BRNA

Webová aplikace zobrazuje 3D model města Brna v úrovni LOD2. Aplikace zobrazuje detailní model města Brna.

Aplikace obsahuje podrobný 3D model, který zahrnuje celé město Brno (přes 107 000 objektů), a vznikl stereofotogrammetricky z leteckých měřických snímků. Vytvořen byl firmou TopGis s. r. o.

Dataset s 3D modelem můžete naleznout zde, kde je volně ke stažení v rozličných formátech. Pro stažení pouze určitých lokalit ve formátu (.dwg) lze využít aplikaci pro stažení, která se nachází zde

Scéna je doplněna o 3D model stromů, který využívá data pasportu zeleně. Výškovým podkladem webové scény je digitální model reliéfu zpracovaný firmou TopGis s. r. o. v roce 2019.

Pro správný chod aplikace doporučujeme používat nejnovější verzi prohlížeče Chrome nebo Firefox (s podporou WebGL), grafickou kartu s minimální pamětí 2 GB a dále kvalitní internetové připojení. Rychlost vykreslení webové scény je závislá na výše uvedených parametrech. Pokud se Vám model budov ve scéně nezobrazuje, zkuste prosím aplikaci otevřít v jiném internetovém prohlížeči.

Webová aplikace je založena na platformě ESRI a jejím správcem je Kancelář architekta města Brna.

Původní aplikace 3D modelu v LOD1 z roku 2017 je dostupná na této adrese.

Ortofoto (Brno)

Topografická

Šedivá