Spojené království

3D MODEL BRNA

3D MODEL MĚSTA BRNA

Webová aplikace zobrazuje 3D model města Brna v úrovni LOD2. Aplikace čerpá ze dvou zdrojů dat, a proto jsou budovy zobrazeny v různé míře detailu.

Aplikace obsahuje podrobnější a přesnější model, který v současnosti pokrývá část města (přibližně 37 000 budov v širším centru města) a který vznikl stereofotogrammetricky z leteckých měřických snímků. Vytvořen byl firmou TopGis.

Zároveň v aplikaci najdete 3D model vytvořený Kanceláří architekta města Brna, který obsahuje budovy za celé město, avšak je spíše orientační – výška budov, typ střechy a její orientace nemusí odpovídat realitě.

Oba datasety jsou k dispozici pro stažení a volné použití. Přesný 3D model naleznete zde. Orientační 3D model naleznete zde.

Scéna je doplněna o 3D model stromů, který využívá data pasportu zeleně. Výškovým podkladem webové scény je digitální model reliéfu zpracovaný firmou TopGis v roce 2019.

Pro správný chod aplikace doporučujeme používat nejnovější verzi prohlížeče Chrome nebo Firefox (s podporou WebGL), grafickou kartu s minimální pamětí 2 GB a dále kvalitní internetové připojení. Rychlost vykreslení webové scény je v závislosti na těchto parametrech. Pokud se Vám model budov ve scéně nezobrazuje, zkuste prosím aplikaci otevřít v jiném internetovém prohlížeči.

Webová aplikace je založena na platformě ESRI a jejím správcem je Kancelář architekta města Brna.

Původní aplikace 3D modelu v LOD1 z roku 2017 je dostupná na této adrese.

Ortofoto (Brno)

Topografická

Šedivá