nákupní centrum
obchodní dům
obchodní pasáž nebo polyfunkční dům
parter
podchod
stánek
tržnice
zdravotnické zařízení
Graf: Rozložení počtu zařízení (maloobchodní prodejny, provozovny služeb a zařízení bez využití) v jednotlivých typech objektů